Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Reklamačné podmienky

 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby - najlepšie telefonicky alebo e-mailom asam@asam.sk . Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša Zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.
V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 15 dní uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a oleje, mazivá, kvapaliny a chemicke produkty musia byť v pôvodnom neotvorenom balení. Predávajúcí tútu skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet Zákazníka, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu Zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.Reklamácie sa zasielajú na adresu uvedenú v kontaktoch, resp. osobne. Je potrebné priložiť sprievodný list s údajmi objednávky (číslo objednávky, alebo faktúry) a uviesť, či Zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu, alebo adresu na ktorú má Predávajúci peniaze zaslať).